Một tiết lộ kết thúc có nghĩa là rõ ràng để kết thúc?

Được hỏi bởi: Assmaa Jobb | Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 3 năm 2020
Chuyên mục: lãi suất kinh doanh và tài chính
5/5 (1,315 Lượt xem. 38 Bình chọn)
Tiết lộ kết thúc có nghĩa là để giúp bạn hiểu khoản vay của bạn trước khi bạn đến bàn kết thúc . Về bản chất, điều đó có nghĩa là khoản vay của bạn đã rõ ràng để kết thúc , nhưng nó cũng có nghĩa là bạn có thời gian để xem xét các khoản phí cho khoản vay của mình.

Hơn nữa, Công bố kết thúc có phải là cuối cùng không?

Tiết lộ Kết thúc là một biểu mẫu dài năm trang cung cấp thông tin chi tiết cuối cùng về khoản vay thế chấp mà bạn đã chọn. Nó bao gồm các điều khoản cho vay, các khoản thanh toán hàng tháng dự kiến ​​của bạn và số tiền bạn sẽ trả trong các khoản phí và các chi phí khác để có được khoản thế chấp của mình (chi phí đóng ).

Tương tự như vậy, bạn có thể đóng lại sau bao lâu sau khi clear để đóng? Chuyện gì xảy ra tiếp theo. Khi bạn đã rõ ràng để đóng , bạn đã bước vào đoạn cuối cùng. Baez nói: “Trung bình, bạn có thể mong đợi một vòng quay từ 24 đến 72 giờ sẽ được hoàn thành để đóng . Sau khi hoàn tất , người cho vay của bạn sẽ chuyển tiền cho nhân viên đóng của bạn.

Hơn nữa, khoản vay có thể bị từ chối sau khi rõ ràng để đóng không?

Tóm lại, có, khoản vay của bạn thể bị từ chối sau khi 'hoàn tất việc đóng . 'Việc giữ nguyên mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bạn là tùy thuộc vào bạn để đảm bảo rằng bạn vẫn có khoản vay mình muốn.

Một tuyên bố kết thúc có giống như một tuyên bố kết thúc?

Báo cáo kết thúc khoản vay Tài liệu này cũng có thể được gọi là bảng thanh toán hoặc hợp đồng tín dụng. Bản công bố kết thúc trình bày chi tiết về khoản vay, bao gồm lãi suất, các khoản thanh toán hàng tháng, thời hạn thanh toán, phí và bất kỳ điều khoản nào khác liên quan đến khoản vay.

Đã tìm thấy 33 câu trả lời câu hỏi liên quan

Kết thúc Tiết lộ có được phê duyệt cuối cùng không?

Tiết lộ kết thúc .
Sau khi chúng tôi phê duyệt khoản vay cuối cùng , một Thông báo kết thúc sẽ được chuẩn bị và cung cấp cho tất cả những người đi vay trong giao dịch. Sau khi người vay nhận được Thông báo kết thúc , sẽ có thời gian chờ ba ngày làm việc TRƯỚC KHI người mua nhà có thể ký vào hồ sơ vay của họ.

Điều gì xảy ra sau khi bạn ký một bản tiết lộ đóng cửa?

Sau khi chọn người cho vay và chạy sơ lược về quy trình bảo lãnh thế chấp, bạn sẽ nhận được Thông báo kết thúc . Nó cung cấp thông tin tương tự như Ước tính Khoản vay nhưng ở dạng cuối cùng. Điều này có nghĩa rằng nó chứa các khóa trong chi phí vay của bạn và số tiền cụ thể mà bạn 'll cần phải trả lúc đóng cửa.

Việc tiết lộ kết thúc có nghĩa là được chấp thuận không?

Bạn sẽ nhận được thông báo kết thúc ít nhất ba ngày làm việc trước khi bạn đóng khoản vay. Điều này giúp bạn có nhiều thời gian để so sánh Tiết lộ kết thúc với Ước tính Khoản vay mà bạn đã nhận được. Đừng lo lắng, việc ký vào đơn không có nghĩa là bạn chấp nhận khoản vay.

Điều gì xảy ra nếu thông báo kết thúc không chính xác?

Nếu một sự kiện xảy ra trong vòng 30 ngày sau ngày kết thúc và sự kiện đó làm cho Tiết lộ kết thúc trở nên không chính xác theo cách dẫn đến thay đổi số tiền mà người tiêu dùng thực sự thanh toán, công đoàn tín dụng có thể gửi Thông báo kết thúc đã sửa chữa đến người đi vay.

Bạn có phải đợi 3 ngày sau khi kết thúc tiết lộ?

Chốt các quy tắc tiết lộ và thời gian
Người cho vay phải cung cấp tài liệu này cho bạn ít nhất ba ngày trước khi đóng . Ví dụ: nếu một người cho vay gửi Tiết lộ kết thúc của bạn vào Thứ Tư, thì thời gian chờ ba ngày là Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy.

Ai chuẩn bị tiết lộ kết thúc?

Tiết lộ bao gồm năm trang và liệt kê tất cả các sự kiện và số liệu về thế chấp của bạn. Người cho vay chuẩn bị tiết lộ và trước khi kết thúc , tài liệu sẽ nằm trong tay bạn để xem xét.

Chi phí đóng cửa có thể thay đổi sau khi kết thúc công bố thông tin không?

Các thay đổi sau khi Thông báo kết thúc được ban hành. Đôi khi các điều khoản hoặc phí cho vay thay đổi trước khi đóng , nhưng sau khi người cho vay đã cung cấp Bản công bố kết thúc ( CD ) cho người vay. Nếu một đĩa CD đã được cung cấp thì người mượn phải nhận được một đĩa CD đã sửa đổi phản ánh bất kỳ thay đổi nào như vậy.

Quy tắc 3 ngày Trid là gì?

Khoảng thời gian ba ngày được đo lường bằng ngày , không phải giờ. Do đó, thông tin tiết lộ phải được gửi ba ngày trước khi đóng cửa và không phải 72 giờ trước khi kết thúc. Chủ nợ (Người cho vay) phải cung cấp “Bản công bố kết thúc” (CD) cho người vay ít nhất 3 ngày làm việc trước khi kết thúc.

Họ có kéo tín dụng sau khi rõ ràng để đóng không?

Cho đến thời điểm đó, một kiểm tra tín dụng bổ sung có thể được hoàn tất. Điều này được gọi là " rõ ràng để đóng ." Trong một số trường hợp, người cho vay sẽ thực hiện một lần kéo tín dụng cuối cùng ngay trước ngày kết thúc , chỉ để đảm bảo không có gì thay đổi liên quan đến các khoản nợ và hạn mức tín dụng đang mở của bạn.

Họ có kéo tín dụng của bạn vào ngày kết thúc không?

Câu trả lời là có. Người cho vay kéo tín dụng của người đi vay khi bắt đầu quá trình phê duyệt, và sau đó một lần nữa ngay trước khi kết thúc .

Rõ ràng để đóng cửa có nghĩa là tôi đã nhận được nhà?

Rõ ràng để đóng cửa có nghĩa là bạn đang ở gần vạch đích và sẽ sớm chuyển đến ngôi nhà mới của bạn! Cụm từ này có nghĩa là người bảo lãnh đã hoàn thành việc xem xét các tài liệu của bạn và đã chấp thuận khoản vay của bạn. Người bảo lãnh đã xác minh việc làm của bạn, thực hiện kiểm tra tín dụng lần cuối và xem xét bất kỳ bảng sao kê ngân hàng cập nhật nào.

Điều gì sẽ xảy ra một tuần trước khi đóng cửa?

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về những gì người mua nhà có thể mong đợi trong tuần trước ngày đóng cửa theo lịch trình của họ.
  • Tiến hành một cuộc dạo chơi cuối cùng của ngôi nhà.
  • Xem lại chi phí đóng cuối cùng của bạn.
  • Nhanh chóng theo dõi bất kỳ yêu cầu bảo lãnh phát hành nào.
  • Cố gắng tránh bất kỳ thay đổi tài chính lớn nào trước khi đóng cửa.

Họ có chạy tín dụng của bạn sau khi rõ ràng để đóng không?

Dưới đây là câu trả lời ngắn: Hầu hết những người cho vay, người cho vay FHA sẽ kiểm tra điểm tín dụng của bạn ít nhất hai lần. Họ làm một kéo ban đầu ngay sau khi bạn nộp đơn xin tài trợ, và họ thường làm một kéo thứ hai ngay trước ngày bế mạc dự kiến. Bất kỳ thay đổi lớn nào cũng có thể khiến khoản vay của bạn bị trật bánh.

Điều gì sẽ xảy ra nếu điểm tín dụng của tôi giảm trước khi đóng?

Nếu mức giảm vượt qua một trong những điểm này, có, nó có thể ảnh hưởng đến lãi suất hoặc thậm chí khả năng vay vốn của bạn. Việc giảm từ 725 xuống 665 có thể biến một sự chấp thuận thành một sự từ chối. Và, có, người cho vay sẽ rút tín dụng của bạn ngay lập tức trước khi đóng .

Tại sao bảo lãnh phát hành từ chối các khoản vay?

Khoản vay của bạn không bao giờ được chấp thuận hoàn toàn cho đến khi người bảo lãnh phát hành xác nhận rằng bạn có khả năng hoàn trả khoản vay . Một số vấn đề có thể phát sinh và khiến bảo lãnh phát hành của bạn bị từ chối là dự trữ tiền mặt không đủ, điểm tín dụng thấp hoặc tỷ lệ nợ cao.

Mất bao lâu để các đơn vị bảo lãnh phát hành hoàn thành để đóng?

Bảo lãnh phát hành — quy trình mà những người cho vay thế chấp xác minh tài sản của bạn, đồng thời kiểm tra điểm tín dụng và bản khai thuế trước khi bạn vay mua nhà — có thể mất ít nhất là hai đến ba ngày. Tuy nhiên, thông thường, phải mất hơn một tuần để nhân viên cho vay hoặc người cho vay hoàn thành.

Bạn có luôn nhận được một bức thư rõ ràng để đóng?

Thư rõ ràng để đóng về cơ bản là thư chấp thuận cuối cùng. Có nghĩa là bất kỳ điều kiện nào phải đáp ứng để khoản vay tiếp tục được đáp ứng, cho dù những điều kiện đó là từ phía người mua hay phía người cho vay. Một khi tất cả các điều kiện cho vay được đáp ứng, một lá thư rõ ràng để đóng sẽ được phát hành.