Loại nội dung văn bản HTML là gì?

Được hỏi bởi: Erich Mittelstadt | Cập nhật lần cuối: 23 tháng 3, 2020
Thể loại: phát triển web công nghệ và máy tính
4.4 / 5 (527 Lượt xem. 34 Bình chọn)
Nội dung - Loại : văn bản . Loại nội dung văn bản được sử dụng cho nội dung tin nhắn chủ yếu ở định dạng ký tự văn bản mà con người có thể đọc được. Kiểu nội dung văn bản / htmlKiểu Phương tiện Internet cũng như kiểu nội dung Tiện ích mở rộng Thư Internet Đa năng ( MIME ).

Hãy xem xét điều này, loại nội dung trong http là gì?

Tiêu đề thực thể Loại - Nội dung được sử dụng để chỉ ra loại phương tiện của tài nguyên. Trong các câu trả lời, tiêu đề Loại - Nội dung cho khách hàng biết loại nội dung của nội dung trả về thực sự là gì. Trong các yêu cầu, (chẳng hạn như POST hoặc PUT), máy khách cho máy chủ biết loại dữ liệu thực sự được gửi.

Ngoài ra, các loại nội dung khác nhau là gì? Vì vậy, chúng ta hãy kiểm tra các loại nội dung cơ bản:

 • Bài viết. Bạn có thể có tin tức công ty, thông báo sản phẩm và rất nhiều câu chuyện khác đáng được kể.
 • Âm thanh.
 • Bài đăng trên blog.
 • Nghiên cứu tình huống.
 • Sách điện tử.
 • Các khóa học điện tử.
 • Thư điện tử quảng cáo.
 • Đồ họa thông tin.

Ngoài ra, loại nội dung có nghĩa là gì?

Loại nội dung là một bộ sưu tập có thể sử dụng lại các siêu dữ liệu (cột), dòng công việc, hành vi và các cài đặt khác cho một loại mục hoặc tài liệu trong danh sách hoặc thư viện tài liệu Microsoft SharePoint Foundation 2010. Các loại nội dung cho phép bạn quản lý cài đặt cho một danh mục thông tin theo cách tập trung, có thể tái sử dụng.

Loại nội dung có bắt buộc không?

Đúng. Theo giao thức HTTP, điều khoản 7.2. 1: “Bất kỳ thông báo HTTP / 1.1 nào chứa phần thân thực thể NÊN bao gồm trường tiêu đề Loại - Nội dung xác định loại phương tiện của phần thân đó.

Đã tìm thấy 38 câu trả lời câu hỏi liên quan

Loại nội dung được sử dụng để làm gì?

Loại nội dung văn bản được sử dụng cho nội dung tin nhắn chủ yếu ở định dạng ký tự văn bản mà con người có thể đọc được. Các loại nội dung văn bản phức tạp hơn được xác định và xác định để có thể sử dụng một công cụ thích hợp để hiển thị các phần cơ thể phức tạp hơn.

Loại nội dung của hình ảnh là gì?

Tệp hình ảnh
Đơn xin Loại MIME Phần mở rộng tệp
định dạng trao đổi đồ họa hình ảnh / gif gif
tệp hình ảnh image / ief ief
Hình ảnh JPEG hình ảnh / jpeg jpe
Hình ảnh JPEG hình ảnh / jpeg jpeg

Loại nội dung trong API REST là gì?

Nội dung - Loại . Trường tiêu đề " Nội dung - Loại " cho biết loại phương tiện của biểu diễn được liên kết. Vì vậy: Accept cho biết loại phản hồi nào từ máy chủ mà máy khách có thể chấp nhận. Nội dung - loại luôn là về nội dung của yêu cầu hoặc phản hồi hiện tại.

Chức năng của HTTP là gì?

HTTP . (HyperText Transfer Protocol) Giao thức truyền thông được sử dụng để kết nối với các máy chủ Web trên Internet hoặc trên mạng cục bộ (mạng nội bộ). Chức năng chính của nó là thiết lập kết nối với máy chủ và gửi các trang HTML trở lại trình duyệt của người dùng.

Các loại kịch câm khác nhau là gì?

 • Các loại. Có hai loại loại: rời rạc và nhiều phần.
 • ứng dụng / octet-stream. Đây là mặc định cho các tệp nhị phân.
 • văn bản / thuần túy. Đây là mặc định cho các tệp văn bản.
 • văn bản / css. Các tệp CSS được sử dụng để tạo kiểu cho một trang Web phải được gửi bằng văn bản / css.
 • văn bản / html.
 • văn bản / javascript.
 • Các loại hình ảnh.
 • Các loại âm thanh và video.

Làm cách nào để bạn đặt loại nội dung trong phản hồi?

void setContentType (java. lang. String type ): Đặt loại nội dung của phản hồi đang được gửi đến máy khách, nếu phản hồi chưa được cam kết. Loại nội dung đã cho có thể bao gồm đặc tả mã hóa ký tự, ví dụ: text / html; charset = UTF-8.

Ranh giới yêu cầu HTTP là gì?

multiart / form-data chứa ranh giới để phân tách các cặp tên / giá trị. Ranh giới hoạt động giống như một điểm đánh dấu của từng đoạn cặp tên / giá trị được chuyển qua khi một biểu mẫu được gửi. Ranh giới được tự động thêm vào loại nội dung của tiêu đề yêu cầu .

Loại tệp nội dung là gì?

Một "Nội dung - gõ" chỉ đơn giản là một tiêu đề định nghĩa theo nhiều giao thức, như HTTP, mà làm cho sử dụng của các loại MIME để xác định bản chất của tập tin hiện đang được xử lý.

Sự khác biệt giữa loại kịch câm và loại nội dung là gì?

(Internet) Loại phương tiện là thuật ngữ kỹ thuật thích hợp. Nội dung - Loại là tên của trường tiêu đề HTTP được sử dụng để chỉ định loại phương tiện. MIME Type là tên cũ của Media Type . Nội dung - Loại là tiêu đề thư HTTP và giá trị của nó (nói chung) là Loại MIME .

Việc sử dụng loại nội dung trong yêu cầu http là gì?

Tiêu đề Nội dung - Loại được sử dụng để chỉ ra loại phương tiện của tài nguyên. Loại phương tiện là một chuỗi được gửi cùng với tệp cho biết định dạng của tệp. Ví dụ: đối với tệp hình ảnh, loại phương tiện của nó sẽ giống như hình ảnh / png hoặc hình ảnh / jpg, v.v. Để phản hồi, nó cho khách hàng biết về loại nội dung trả về.

Bố cục nội dung là gì?

Trong phản hồi HTTP thông thường, tiêu đề phản hồi Nội dung - Bố trí là tiêu đề cho biết liệu nội dung có được mong đợi được hiển thị nội tuyến trong trình duyệt hay không, nghĩa là, dưới dạng trang Web hoặc một phần của trang Web hoặc dưới dạng tệp đính kèm, được tải xuống và lưu cục bộ.

Kiểu nội dung cho dữ liệu biểu mẫu là gì?

3) Cả hai loại nội dung đều được sử dụng trong khi gửi dữ liệu biểu mẫu dưới dạng yêu cầu ĐĂNG. 4) X-www- form -urlencoded được sử dụng phổ biến hơn để gửi dữ liệu văn bản đến máy chủ trong khi đa phần / biểu mẫu - dữ liệu được sử dụng để gửi dữ liệu nhị phân, đáng chú ý nhất là để tải tệp lên máy chủ.

Loại nội dung nhiều phần là gì?

nhiều phần / byteranges [RFC2068] Loại nội dung nhiều phần / byteranges được xác định là một phần của giao thức thông báo HTTP. Nó bao gồm hai hoặc nhiều phần, mỗi phần có các trường Nội dung - LoạiNội dung –Range riêng. Các phần được phân tách bằng tham số ranh giới MIME .

Độ dài nội dung là gì?

Tiêu đề Nội dung - Độ dài là một số biểu thị độ dài byte chính xác của phần thân HTTP. Nói chung, tiêu đề Nội dung - Độ dài được sử dụng cho HTTP 1.1 để bên nhận biết khi nào phản hồi hiện tại * kết thúc, do đó, kết nối có thể được sử dụng lại cho một yêu cầu khác.

Loại nội dung JSON là gì?

Loại nội dung phù hợp cho JSON là application / json BẤT NGỜ bạn đang sử dụng JSONP, còn được gọi là JSON với Padding, thực chất là JavaScript và vì vậy loại nội dung phù hợp sẽ là application / javascript.

Dữ liệu biểu mẫu nhiều phần kiểu nội dung là gì?

multiart / form - data - Đại diện cho một biểu mẫu Multipart . Loại biểu mẫu này được sử dụng khi người dùng muốn tải tệp lên. văn bản / thuần túy - Một loại biểu mẫu mới được giới thiệu trong HTML5, như tên gọi cho thấy, chỉ cần gửi dữ liệu mà không cần bất kỳ mã hóa nào.

Loại nội dung trong Ajax là gì?

contentTypeloại dữ liệu bạn đang gửi, do đó application / json; charset = utf-8 là một mã phổ biến, cũng như application / x-www-form-urlencoded; charset = UTF-8, là mặc định. dataType là những gì bạn đang mong đợi từ máy chủ: json, html, text, v.v.